Услуги

Офталмология

В клиниката се извършват широк набор от диагностикуми, както и терапия и хирургия на окото и очния апарат. Имаме опит в :

1. Диагностициране и пълен преглед, посредством:

 • Ехография на окото
 • Флуоресцин тест
 • Ширмер тест
 • Измерване на вътреочното налягане
 • Директна и индиректна офталмоскопия
 • Конюнктивална цитология

Разполагаме с най-модерната и иновативна апаратура за 2020 година, както и с двама лекари с тесни интереси и значителен опит в офталмоскопията.

2. Извършваме лечение на :

 • Глаукома
 • Перфорация на роговицата
 • Бактериален , вирусен, автоимунен конюнктивит и / или кератит
 • Паразитен конюнктивит
 • Ентропиум и корективни процедури на клепачите
 • “Cherry eye”- Изпадане на третия клепач
 • Дистихиаза
 • Тумори на окото и слъзен апарат
 • Проптоза на очната ябълка
 • Еверзия на хрущяла на третия клепач
 • Отстраняване на дермоид

Във всички случай на възникнали въпроси , моля свържете се с нас.
 

Всички права запазени