Услуги

Физиотерапия

Физикалната медицина е млада медицинска специалност. Основната задача на физиотерапията е профилактиката и лечението на: • травми на опрно-двигателния апарат, • ревматологични заболявания, • заболявания на нервната система, • хиподинамия и др. Тя се съчетава много успешно с медикаментозно лечение, което може да включва както класическа, така и алтернативна терапия. По-голямата част от животните, подложени на физиотерапия, не изпитват дискомфорт по време на процедурите и се повлияват скоро след началото на този тип лечение.

Всички права запазени