Услуги

Неинфекциозен и инфекциозен стационар

От изключително значение за оздравителния процес при много състояния и заболявания е хоспитализацията на пациентите. Това налага да разполагаме с постоянен стационар, където животните биват наблюдавани и терапирани според индивидуалните си нужди.
Тъй като не малка част от пациентите за хоспитализация страдат от инфекциозни заболявания, се наложи да открием изяло отделно за тях крило. И за да бъде всичко по правилата на медицината, то разполага с отделен вход с цел избягване на възможността за „кръстосване на пътищата“ с неинфекциозните пациенти. Тъй като голяма част от инфекциите са силни контагиозни, за да ограничим разпространението, свиждания на инфекциозни пациенти не се извършват. Друг механизъм , благодарение на който предпазваме незаразните си пациенти от най-разпространените и най-тежки инфекции е приема на пациенти в незаразното звено само ако се убедим, че те са с поставени , валидни ваксинации. В противен случай, се налага да им бъде извършен бърз серологичен тест, с цел изясняване на имунния статус.

Всички права запазени