Услуги

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ

Ветеринарна клиника “City Jungle” разполага с изключително иновативна апаратура за извършване на всички необходими във ветеринарната практика биохимични, хематологични, общи химични и скринингови серологични изследвания. Използваната техника е на високотехнологични и водещи лидери в областта – Idexx, Abaxis, Samsung, Mindrey. За всички изследвания, които не се извършват на територията на Република България, ползваме тесните си контакти с референтни Европейски лаборатории: LaboKlin (Германия), Artuvet (Холандия), ViroVet Diagnostik (Германия) . 

Извършването на лабораторните изследвания в собствената ни лаборатория, повишава качеството на резултатите, спомага за ускоряване процеса на диагностициране на пациентите, подобрява преценката за терапия!

Разполагаме с :

  • ПКК и ДКК анализатори

  • Анализатори за биохимични изследвания

  • Автоматични анализатори за общо химично изследване на урина

  • Анализатор за хормонални изследвания, жлъчни киселини, C- реактивен протеин

  • Единствен за ветеринарните практики Имунофлуоресцентен микроскоп и др.

Микробиологична лаборатория

Щастливи сме да Ви информираме, че вече от година , нашата клиника разполага с изцяло самостоятелна микробиологична лаборатория. Така можем да разчитаме на индивидуални, прецизни, чисти и категорични резултати, което се отразява значително на прецизността на избора на антибиотик, както и на продължителността на проведения курс! Защото държим да сме професионалисти!

Всички права запазени